Mari Jose Mitxelena irakaslea

Ez da erraza inolaz ere

lagun on bat agurtzea,

baina, Marijo, zugatik behintzat,

merezi du saiatzea.

Betegarria izan da oso

zurekin lan egitea,

zure ondoan zaindua eta

maitatua sentitzea.

Horrexegatik bidezkoa da

zuri hori eskertzea,

eta, nola ez, zu betirako

gure baitan izatea